Zarządzanie Jakością

Certyfikat Zarządzania Jakością DEKRA

Polityka jakości

Zakład Narzędziowy „PZL-Dębica” Sp. z o.o. dążąc do osiągnięcia ciągłej satysfakcji Klienta i zapewnienia najwyższej jakości swoich wyrobów przyjęła następującą politykę jakości:
 
„Polityką Zakładu Narzędziowego „PZL-Dębica” Sp. z o.o. jest dostarczanie klientom wyrobów oraz usług najwyższej jakości, co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję firmy na rynku”.

POLITYKA JAKOŚCI JEST REALIZOWANA POPRZEZ NASTĘPUJĄCE CELE
1. Dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych produktów i usług,
2. Identyfikacja potrzeb klientów i dostarczanie im produktów na najwyższym poziomie,
3. Aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych,
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
5. Współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych produktów,
6. Ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością.
7. Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika Zakładu Narzędziowego „PZL-Dębica” Sp. z o.o.

 
Zarząd Zakładu Narzędziowego „PZL-Dębica” Sp. z o.o. bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.
 
Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych wyrobów.
 
Każdy pracownik Zakładu Narzędziowego „PZL-Dębica” Sp. z o.o. odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.