Projekty EU

Fundusze EU

CEL PROJEKTU

Informujemy, iż Zakład Narzędziowy ”PZL-Dębica” Sp. z o.o. (dalej: Spółka) otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Narzędziowego ”PZL-Dębica” Sp. z o.o.” udzielonego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na poprawę bieżącej płynności finansowej Spółki w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19.

OPIS PROJEKTU

Zgodnie z zasadami dofinansowania efektem jaki Spółka może osiągnąć jest poprawa bieżącej płynności finansowej i ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się w dniu 01.08.2020 i kończy się w dniu 31.10.2020.

BENEFICJENT

Zakład Narzędziowy ”PZL-Dębica” Sp. z o.o.
ul. Metalowców 25
39-200 Dębica

Wartość całkowita projektu:121.475,01 PLN
Wartość dofinansowania UE: 121.475,01 PLN